Odvoz a likvidácia odpadov kontajnermi 5 m3, 7 m3 (vaňové)

Vy staviate či rekonštruujete a my sa postaráme o rýchly a bezpečný odvoz a likvidáciu odpadov aj odvoz stavebnej sute.

Rôzne výkopové práce, búracie a demolačné práce a vlastne stavebné práce vo všeobecnosti produkujú pomerne veľa stavebného odpadu. Bez ohľadu na to, či ide o väčšie alebo menšie projekty (hrubé stavby, nadstavby, prístavby, rekonštrukcia plotu, výstavba parkoviska či chodníka, vykopanie bazéna, vypratávanie bytov atď.). Výsledkom práce sú kopy tvorené kúskami kvádrov, betónu, zeminou, kamenivom, tehlami a ostatnými stavebnými súčasťami. Niektorí aspoň časť stavebného odpadu využijú na rôzne zasypávacie a zemné práce alebo ako súčasť betónovej drte (ak je stavebný odpad tvorený betónovými kusmi). Čo však so zvyškom, ktorý na stavenisku už nemá žiadne využitie?

Mnohí nevedia, čo si so stavebným odpadom počať. A taktiež mnohí nevedia, že je možné opäť ho efektívne využiť. Pritom riešenie je také jednoduché – odvoz a likvidácia odpadov, ktorý zabezpečíme. Vy sa nemusíte o nič starať. Stačí, ak nás kontaktujete. Následne sa dohodneme na termíne, kedy si stavebný odpad vyzdvihneme. Na odvoz stavebného odpadu využívame špeciálne kontajnery, resp. nákladné automobily. Dodáme, že odvoz stavebného odpadu zabezpečia naši skúsení vodiči, ktorí vedia, ako stavebný odpad správne a bezpečne naložiť.

Likvidácia stavebného odpadu

Vedeli ste, že stavebný odpad má značný podiel na celkovej produkcii odpadu na Slovensku? A že v priemere tvorí približne tretinu celkovej produkcie odpadu v Európskej únii? Je smutné, že často končí v komunálnom odpade či voľne pohodený v prírode (kde sa stáva súčasťou čiernych skládok), pričom nespadá ani do jednej z uvedených kategórií. Navyše, stavebný odpad nepodlieha významnejšiemu rozkladu. Najvhodnejším riešením je odvoz a  likvidácia odpadov. Ide o pohodlné a mimoriadne praktické riešenie. Prečo? Stavebný odpad vám nebude zbytočne zavadzať na pozemku. Nehovoriac o tom, že zaberie pomerne značnú časť plochy. Navyše, odvoz a likvidácia odpadov eliminuje vznik spomínaných nelegálnych skládok, ktoré vo výraznej miere zaťažujú prírodné prostredie.

Odvoz stavebného odpadu realizujeme najmä v Bratislave a okolí. Zákazníci oceňujú rozumné ceny a ústretový prístup. Dodáme, že výsledná cena za odvoz  sa odvíja od druhu a množstva stavebného odpadu a aj od vzdialenosti.  

Čiže nezabúdajte, že o každý typ odpadu – a teda aj o stavebný odpad – je potrebné postarať sa s ohľadom na ekologický, estetický aj praktický aspekt. Odvoz a likvidácia odpadov je skvelý spôsobom.

Odvoz a likvidáciu odpadov zo stavenísk realizujeme pre súkromné osoby, domácnosti, organizácie aj firmy.

Projekty / Odvoz a likvidácia odpadov - foto
Projekty / Odvoz a likvidácia odpadov - foto
Projekty / Odvoz a likvidácia odpadov - foto
Projekty / Odvoz a likvidácia odpadov - foto
Projekty / Odvoz a likvidácia odpadov - foto